Gedreven door schoonheid en eenvoud

Een mooie ruimte, een subtiel detail of een verfijnd materiaal; al van jongs af aan ontstond bij mij een speciale interesse in het vak van architect. Die interesse ben ik achterna gegaan en in 2017 heb ik mijn masterdiploma architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven cum laude behaald. Mijn afstudeerproject werd als één van de 25 beste afstudeerprojecten van Nederland genomineerd voor Nationale Archiprix 2018.

Ik heb sindsdien voor drie gerenommeerde architectenbureaus in Nederland gewerkt en parallel daaraan mijn eigen ontwerppraktijk opgericht. Hierdoor heb ik ervaring met zowel kleinschalige (woon)opgaven voor particulieren, als grootschalige stedelijke transformaties voor professionele partijen. Ik voel me uitgedaagd door de diversiteit aan opgaves en beperk me niet tot een bepaald type opdracht.

Curriculum Vitae

 

De kracht van zorgvuldigheid en logica

Een gebouw bouw je voor de lange duur. Het vormt onze leefomgeving, wordt iedere dag gebruikt en is een kostbaar goed. Een zorgvuldig en integraal ontwerp zie ik als onmisbaar. Elk project begint daarom bij mij met een grondige analyse van de wensen van de gebruiker, de kenmerken van de plek en de geldende randvoorwaarden. Daarmee beoog ik de kansen bloot te leggen om met een gebouw een bijzondere toegevoegde waarde voor gebruiker en omgeving teweeg te brengen. Ik streef er naar om voort te bouwen op kwaliteiten van het bestaande en elke ruimtelijke ingreep logisch in te passen in haar context. 

Met tekeningen, maquettes en materialen zoek ik naar eenvoud en helderheid in ontwerpoplossingen. Maakbaarheid en de ratio van het bouwen staan voor mij centraal in de expressie van architectuur. Ik heb een voorliefde voor solide, natuurlijke materialen die als vanzelfsprekend thuishoren op een locatie. Een doordachte en verfijnde toepassing van die materialen zorgt er voor dat het gebouw mooi veroudert en gewaardeerd blijft door (generaties van) gebruikers.

 

De architect als bouwmeester

Ik zie mijn rol als architect graag in het verlengde van de traditionele rol als ‘bouwmeester’: dé sleutelfiguur voor een opdrachtgever die iets wil bouwen. Dat betekent dat ik nauw betrokken ben bij het hele proces, van initiatief tot en met uitvoering. Ik maak haalbaarheidsstudies en schetsontwerpen, werk die uit tot integraal bouwtechnisch ontwerp en vergunningsaanvraag en begeleid de uitvoering van voorbereiding tot oplevering. 

Er komt veel kijken bij het realiseren van een goed gebouw en er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken. Naast een goed ontwerp is een goede dialoog tussen alle betrokkenen essentieel. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om het ontwerp te coördineren met alle adviseurs, gemeenten en bouwers, om zo te komen tot een breed gedragen plan op zowel esthetisch, technisch als sociaal vlak.