Bureau

Van jongs af aan heb ik een passie ontwikkeld voor architectuur en ruimtelijke vormgeving. Die passie ben ik achterna gegaan, wat in 2017 resulteerde in een cum laude masterdiploma architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven en een nominatie voor de Nederlandse Archiprix 2018. Tijdens mijn studie ontstond ook een bijzondere interesse in het lesgeven aan architectuurstudenten.

Sindsdien heb ik voor drie gerenommeerde architectenbureau’s in Nederland gewerkt en parallel daaraan mijn eigen ontwerppraktijk opgericht. Ik heb hierdoor ervaring met zowel kleinschalige (woon)opgaven en interieurs voor particulieren, als grootschalige stedelijke transformaties voor professionele partijen. Dankzij deze afwisseling richt ik mij niet op een beperkt type opdracht, maar ga ik graag op zoek naar de potenties in uiteenlopende ruimtelijke opgaven.

Bekijk hier mijn volledig cv

Ambities en werkwijze

Die potenties gaan voor mij verder dan alleen het realiseren van een gegeven programma of het toepassen van een trendgevoelige stijl. Elk project ontstaat juist vanuit een zorgvuldige analyse van de locatie, de wensen en de randvoorwaarden. Ik streef er op die manier naar om kansen bloot te leggen, voort te bouwen op bijzondere kwaliteiten en elke ruimtelijke ingreep logisch in te passen in haar omgeving.

Al ontwerpend met tekeningen, maquettes en materialen zoek ik naar eenvoud en helderheid in volumes en ruimtelijke opbouw. Ook maakbaarheid en de logica van het bouwen staan voor mij centraal in de expressie van architectuur. Ik heb een voorliefde voor solide, natuurlijke materialen die als vanzelfsprekend thuishoren op een locatie. Een gebouw is kostbaar en moet ontworpen worden voor de lange duur. Het verdient in mijn ogen daarom een doordachte en verfijnde detaillering, zodat het mooi veroudert en gewaardeerd wordt door haar gebruikers.

Rol van de architect

Deze ambities gaan hand in hand met een nauwe betrokkenheid bij de projecten, van initiatief tot en met uitvoering. Er komt veel kijken bij het bouwen van een goed gebouw en gedurende het proces is de dialoog met opdrachtgevers essentieel.

Ik zie de rol van de hedendaagse architect graag in het verlengde van de traditionele rol als ‘bouwmeester’. Naast het zorgvuldig ontwerpen van de gebouwde omgeving, neem ik ook de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het proces en de coördinatie tussen betrokken adviseurs, gemeenten en bouwers.