Bureau

Van jongs af aan heb ik een passie ontwikkeld voor architectuur en ruimtelijke vormgeving. Die passie ben ik achterna gegaan, wat in 2017 resulteerde in een cum laude masterdiploma architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn afstudeerproject werd daarbij genomineerd voor de Nationale Archiprix 2018 voor beste afstudeerprojecten van Nederland.

Ik heb sindsdien voor drie gerenommeerde architectenbureau’s in Nederland gewerkt en parallel daaraan mijn eigen ontwerppraktijk opgericht. Hierdoor heb ik ervaring met zowel kleinschalige (woon)opgaven en interieurs voor particulieren, als grootschalige stedelijke transformaties voor professionele partijen. Ik voel me uitgedaagd door de diversiteit aan opgaves en richt me niet op een beperkt type opdracht.

Curriculum Vitae

Ambities en werkwijze

Een project begint met een zorgvuldige analyse van de locatie, de wensen en de randvoorwaarden. Ik streef er op die manier naar om kansen bloot te leggen, voort te bouwen op bijzondere kwaliteiten van het bestaande en elke ruimtelijke ingreep logisch in te passen in haar omgeving.

Al ontwerpend met tekeningen, maquettes en materialen zoek ik naar eenvoud en helderheid. Maakbaarheid en de logica van het bouwen staan voor mij centraal in de expressie van architectuur. Ik heb een voorliefde voor solide, natuurlijke materialen die als vanzelfsprekend thuishoren op een locatie. Een gebouw is kostbaar en moet ontworpen worden voor de lange duur. Het verdient in mijn ogen daarom een doordachte en verfijnde detaillering, zodat het mooi veroudert en gewaardeerd wordt door haar gebruikers.

Rol van de architect

Mijn inzet vertaalt zich bij voorkeur in een nauwe betrokkenheid bij het gehele proces, van initiatief tot en met uitvoering. Er komt veel kijken bij het realiseren van een goed gebouw en gedurende het proces is de dialoog met opdrachtgevers en uitvoerders essentieel.

Ik zie de rol van de architect graag in het verlengde van de traditionele rol als ‘bouwmeester’. Naast het zorgvuldig ontwerpen van de gebouwde omgeving, neem ik ook de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het proces en de coördinatie tussen betrokken adviseurs, gemeenten en bouwers.